Oferta
Aktualności
Wsparcie techniczne
O nas
 
Java hosting
Java hosting LCD connector
Java Hosting LCD Display
jAktualności
2007-03-27
jHosting
Java 6 i Tomcat 6 są już dostępne w jHosting.pl. Po zadawalającyc... »
 
2007-03-01
Java
Developerzy fundacji Apache udostępnili kolejną ewolucję swojego ... »
 
2006-12-15
Java
Długo oczekiwana nowa wersja środowiska Java w końcu ujrzała świa... »
 
Apache Tomcat
Tomcat
TomcatExternal link jest serverem aplikacji (kontenerem servletów), który jest oficjalną Implementacją Referencyjną (RI) technologii Java ServletExternal link i JavaServer PagesExternal link.

Specyfikacje Java Servlet i JavaServer Pages są rozwijane przez Sun MicrosystemsExternal link w Procesie Społeczności Java (Java Community Process).
TomcatExternal link jest rozwijany w otwartym środowisku, które daje możliwość przyłączenia się do realizacji projektu. Ma to na celu zebranie najlepszych deweloperów dookoła świata. Tomcat jest udostępniany na Licencji ApacheExternal link.

Dostępne wersje TomcataExternal link:

Tomcat 5.5.xExternal link:
Implementuje: Servlet Spec. 2.4, JSP Spec. 2.0
Tomcat 5.5 jest obecnie najprężniej rozwijającą się wersją. Podczas gdy implementuje te same specyfikacje Servletów i JSP co Tomcat 5.0.x, charakteryzują go znaczące zmiany, które wpływają na lepszą wydajność i stabilność a co za tym idzie obniżają koszty utrzymania. Aby poznać szczegóły zajrzyj do Logu Zmian Tomcata 5.5External link

Downloads:


Tomcat 5.0.xExternal link:
Implementuje: Servlet Spec. 2.4, JSP Spec. 2.0
Tomcat 5.0 rozszerza Tomcata 4.1 na wiele sposobów:
Optymalizacja wydajności oraz zmniejszone garbage collection
Nowy deployer aplikacji, z opcjonalnym deployerem wolnostojącym pozwalającym na walidację i kompilację webaplikacji przed wdrożeniem
Pełny monitoring serwera przy użyciu JMX i webaplikacji managera
Rozszerzona skalowalność i niezawodność
Ulepszona obsługa bibliotek tagów (Taglib), zawierająca zaawansowany pooling oraz pluginy tagów
Ulepszona zgodność miedzy platformami, z natywnymi wrapperami dla Windows i Unix
Integracja z Tomcatem za pomocą JMX
Rozbudowana obsługa Security Managera
Zintegrowany podział sesji (session clustering)
Rozszerzona dokumentacja
Links:
Log zmian Tomcata 5.0.x Changelog 5.0.xExternal link

Downloads:


Tomcat 4.1.xExternal link:
Implementuje: Servlet Spec. 2.3, JSP Spec. 1.2
Implementuje nowy kontener servletów o nazwie CatalinaExternal link, który oparty jest na zupełnie nowej architekturze. Tomcat 4.1 jest unowocześnioną wersją 4.0.x i zawiera znaczące ulepszenia, w tym:
Administracja oparta na JMX
Webaplikacja administracyjna oparta na JSP i Struts
Nowy Coyote connector (HTTP/1.1, AJP 1.3 i wsparcie dla JNI)
Napisany na nowo kompilator stron JSP Jasper (JSP page compiler)
Poprawiona wydajność i efektywność obsługi pamięci
Rozszerzone wsparcie aplikacji manager dla integracji z narzędziami developerskimi
Możliwość zaprogramowania dowolnych zadań Ant'a współpracujących z aplikacją manager, bezpośrednio w skryptach build.xml


Downloads:
Binaria i kod źródłowy: Binaria i kod źródłowy 4.1.31External link


Tomcat 3.3.xExternal link:
Implementuje: Servlet Spec. 2.2, JSP Spec. 1.1
Wersja 3.3.2 jest aktualnym wydaniem o jakości produkcyjnej zgodnym ze specyfikacjami Servlet 2.2 i JSP 1.1. Jest logiczną kontynuacją wersji 3.2. Charakteryzuje się bardziej modularną budową oraz pozwala na skonfigurowanie kontenera servletów na drodze dodawania i usuwania modułów, które odpowiadają za przetwarzanie żądań servletów. W tej wersji poprawiono także wydajność.

Wszystkie wersje 3.x wywodzą się z pierwotnej implementacji Servletów i JSP, która została dofinansowana przez Sun.

Downloads:
Binaria i kod źródłowy: Binaria i kod źródłowy 3.3.2External link